PERINNERAKENTAMIS KOHTEIDEN SÄHKÖISTYKSET VAATIVAT ERITYISTÄ SUUNNITTELUA 

Perinnerakentamisen sähköistyksessä tulee ottaa huomioon useita seikkoja, jotta perinteinen rakennus säilyy mahdollisimman alkuperäisenä ja turvallisena sähkölaitteiden käytön kanssa. Tärkeitä huomioitavia asioita ovat muun muassa:  1. Rakennuksen suojeleminen: Perinteisissä rakennuksissa on usein puurakenteita, jotka voivat vaurioitua sähköasennusten yhteydessä. Huolellinen suunnittelu ja toteutus on tärkeää rakenteiden suojelemiseksi.  2. Sähköjohdot ja -pistorasiat: Sähköjohdot ja pistorasiat tulee valita huolella, […]