SÄHKÖASENNUS

KORKEALAATUISTA SÄHKÖURAKOINTIA JO VUODESTA 1985

LAATUSUUNNITELMA TAKAA TOIMITUSKYVYN

Sähkömatti Oy:n ohjeistettu tarjousprosessi varmistaa toimituskyvyn.

Käyttämämme laatusuunnitelma tukee projektin aikataulutusta ja asennustyön sekä materiaalien laadun valvontaa.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista tarkistamme, että kaikki sopimuksen vaatimukset pystytään täyttämään.

Tarvittaessa projektista laaditaan laatusuunnitelma, jossa määritellään tarvittavat laadunvarmistustoimet sekä mittaus- ja tarkastusmenettely.

Laatusuunnitelma edesauttaa urakoitsijoiden yhteistoimintaa työmaalla ja varmistaa virheettömän luovutuksen.

SÄHKÖMATTI TOIMII FORSSAN TALOUSALUEELLA

Ja aina pääkaupunkiseutua myöten!

Asiakkaitamme ovat lähinnä rakennuttajat, kiinteistöt ja teollisuus, mutta palvelemme myös omakotitalorakentamista.

Käytämme asennuksissamme korkealaatuisia komponentteja. Teemme tarvittaessa räätälöidysti sähkökeskuksia palvelemaan asiakkaan kohteen erityisvaatimuksia.

Olemme toteuttaneet mm. apteekkien kassa-järjestelmiä palvelukassoineen ja lääkerobotteineen, kauppakeskusten erityissähköistyksiä ja julkisivuvalaistuksia.

Teollisuudelle teemme mm. konesähköistyksiä ja pääsähkönjakelua. Teollisuuden valaistussaneeraukset, kamera- ja kulunvalvontaa, turvajärjestelmiä.

Pienteollisuudelle valmistamme tarvittaessa myös sähkökeskukset räätälöidysti.

Sähkökunnossapitosopimukset ja huollot kuuluvat myös vahvasti palveluumme teollisuudelle.


Meillä on osaamista hitsauksiin ja mittauksiin ja perinnekohteiden sähköistyksiin lähtee erikoistunut timpuri mukaan.

Sähkömatin ammattitaitoisen tiimin muodostavat 9 sähköasentajaa sekä toimiston väki.

KORKEALAATUISTA SÄHKÖURAKOINTIA JO VUODESTA 1985

SÄHKÖMATIN YDINOSAAMISTA OVAT

AJANKOHTAISTA

Yrityksellämme on toimiva laatujärjestelmä ja selkeä, profiloitunut liiketoiminta. Meidät tunnetaan sähköalan luotettavana toimijana. Tulemme aina sovitusti paikalle.