Huolto ja kunnossapito

KORKEALAATUISTA SÄHKÖURAKOINTIA JO VUODESTA 1985

kokonaisvaltaista palvelua

Sähköverkon ja -laitteiden turvallisuus ja toimivuus edellyttävät
ammattitaitoista huoltoa.

Meidän kunnossapitokohteissamme alan ammattilainen seuraa
jatkuvasti sähköverkon ja -laitteiden kuntoa ja tekee tarvittaessa
parannus- ja korjausehdotuksia.

Toimivuuden ja kustannustehokkuuden kannalta on olennaista, että
sähkötyöt tekee kiinteistön tunteva asentaja, joka tuntee myös tekniikan
käyttäjän tarpeet.

Kunnossapitoautot

Nopeaa ja joustavaa palvelua silmälläpitäen olemme varustaneet kolme
kunnossapitoautoa.

Autoissa on valmius tyypillisimpien sähkövikojen korjaamiseen ja
hätätapausten “ensiapuun”.

kunnossapitopalvelut

Teollisuuden kunnossapitopalveluissa sopimuskohteelle nimetään oma vastuuhenkilö.

Sähkötöiden johtaja tekee kaksi kertaa vuodessa kuntotarkastuksen, jonka perusteella annetaan suositus ajankohtaisista toimenpiteistä.

Kiinteistöjen kunnossapitopalveluissa kiinteistöhuolto tehdään tilausten mukaan.

Vakiokohteista huolehtii vastuuhenkilö, joka tuntee talon tavat. Siten pienet ja suuretkin sähkötyöt hoituvat luontevasti.

KORKEALAATUISTA SÄHKÖURAKOINTIA JO VUODESTA 1985

PALVELEMME

AJANKOHTAISTA

Yrityksellämme on toimiva laatujärjestelmä ja selkeä, profiloitunut liiketoiminta. Meidät tunnetaan sähköalan luotettavana toimijana. Tulemme aina sovitusti paikalle.