PERINNERAKENTAMIS KOHTEIDEN SÄHKÖISTYKSET VAATIVAT ERITYISTÄ SUUNNITTELUA 

Perinnerakentamisen sähköistyksessä tulee ottaa huomioon useita seikkoja, jotta perinteinen rakennus säilyy mahdollisimman alkuperäisenä ja turvallisena sähkölaitteiden käytön kanssa. Tärkeitä huomioitavia asioita ovat muun muassa: 

1. Rakennuksen suojeleminen: Perinteisissä rakennuksissa on usein puurakenteita, jotka voivat vaurioitua sähköasennusten yhteydessä. Huolellinen suunnittelu, asennus ja kokonaistoteutus on tärkeää rakenteiden suojelemiseksi. 

2. Sähkölaitteiden sijoittelu: Sähkölaitteiden sijoittelu on harkittava tarkasti, jotta ne eivät häiritse rakennuksen alkuperäistä tunnelmaa tai aiheuta turvallisuusriskejä. 

3. Sähköjohdot, pistorasiat, kytkimet: Sähköjohdot ja pistorasiat tulee valita huolella, jotta ne sopivat rakennuksen tyyliin ja antavat mahdollisimman vähän häiriötä rakennuksen ulkonäölle. 

4. Valaistus: Perinteisissä rakennuksissa valaistuksen tulee sopia rakennuksen tyyliin ja tunnelmaan. Valaistusratkaisut kannattaa suunnitella huolellisesti, jotta ne sopivat perinteiseen ympäristöön. 

5. Maadoitus: Maadoitus on tärkeä turvallisuusasia sähköistyksessä. Perinteisessä rakennuksessa maadoitusjärjestelmä on usein haasteellisempi toteuttaa kuin uudemmassa rakennuksessa, joten ammattilaisen apu on tarpeen. 

Näiden asioiden huolellinen huomioiminen auttaa varmistamaan, että perinnerakennuksen sähköistyksessä säilytetään rakennuksen alkuperäinen ilme ja turvallisuus. Ammattilaisen apu ja asiantuntemus ovat tärkeitä sähköistyksen suunnittelussa ja toteutuksessa perinnerakennuksissa. Ota yhteyttä sähkösuunnitteluumme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vanhan rakennuksesi remontin suunnittelussa.