LAATUJÄRJESTELMÄ

KORKEALAATUISTA SÄHKÖURAKOINTIA JO VUODESTA 1985

LAATUJÄRJESTELMÄ

Käytössämme on ISO 9001 vaatimusten mukainen laatujärjestelmä.

Laatujärjestelmä auttaa entistä tavoitteellisempaan toimintaan laatujärjestelmän ja liiketoimintasuunnitelman päivittämisen kautta.

Säännöllisesti kokoontuva kehitysryhmä toimii laatujärjestelmän koordinaattorina. Ryhmä vastaa mm. laatutavoitteiden asettamisesta ja seurannasta, aloitteiden, kehitysehdotusten, poikkeamien käsittelystä sekä sisäisistä auditoinneista.

KEHITYSRYHMÄN JÄSENET

Jarkko Jaakkola, luottamusmies Marko Järvinen, työsuojeluvaltuutettu Jussi Salonen, toimitusjohtaja

SÄHKÖMATTI OY:N LAATUPOLITIIKKA

Sähkömatti Oy:ssä laatu tarkoittaa asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten kunnioittamista.

Laatu merkitsee sitä, että työt tehdään sovitulla tavalla sähköturvallisuusvaatimukset ja sähköasennusmääräykset huomioiden.

Sähkömatti Oy ottaa myös pienasiakkaan tarpeet huomioon tuotevastuun ja kuluttajasuojan periaatteita noudattaen.

LAATUSUUNNITELMA TAKAA TOIMITUSKYVYN

Sähkömatin vahvuus urakoinnissa on erityisosaaminen vaativissa ja vaikeissa kohteissa.

Käyttämämme laatusuunnitelma tukee projektin aikataulutusta ja asennustyön sekä materiaalien laadun valvontaa.

Ohjeistettu tarjousprosessimme varmistaa toimituskyvyn koko projektin osalta.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista tarkistamme, että kaikki sopimuksen vaatimukset pystytään täyttämään.

Tarvittaessa projektista laaditaan laatusuunnitelma, jossa määritellään tarvittavat laadunvarmistustoimet sekä mittaus- ja tarkastusmenettely.

Laatusuunnitelma edesauttaa urakoitsijoiden yhteistoimintaa työmaalla ja varmistaa virheettömän luovutuksen.