YRITYS

TOIMISTO
050 3060 411

Viksbergintie 1
30300 Forssa

AVOINNA
7.00-15.30 Huolto paikalla
satunnaisesti, soita.

MOOTTORI- HUOLTO
050 3060 411

Sähkömatti – sähköurakointia vuodesta 1985

Sähkömatti on Forssan talousalueella toimiva keskisuuri sähköurakointiliike, jonka asiakkaita ovat lähinnä rakennuttajat, kiinteistöt ja teollisuus. Yrityksellä on toimiva laatujärjestelmä ja selkeä, profiloitunut liiketoiminta. Luotettava yhteistyökumppanuus ja vahva ammatillinen osaaminen ovat Sähkömatin hyvän imagon perusta. Sähkömatti kuuluu maanlaajuiseen Salok-ketjuun, jossa itsenäisiä sähköasennusliikkeitä on yli 40.

Sähkömatin ammattitaitoisen tiimin muodostavat 8 asentajaa sekä toimiston väki. Tiimin toimintaa koordinoi toimitusjohtaja Jussi Salonen.

Sähkömatin ydinosaamista ovat

 • sähkönkäyttöjärjestelmien tuottaminen
 • sähkölaitteiden toiminnan varmistaminen
 • sähkölaitteiden toimintahäiriöiden poistaminen
 • sähkömoottorien myynti ja korjaaminen
 • paloilmoitinliike
 • turvajärjestelmät
 • aurinkosähköjärjestelmät

Liikevaihto

 • 2019:  0,92 milj.Eur
 • 2018:  1,36 milj.Eur
 • 2017:  2,69 milj.Eur

Historia

Kasvava kysyntä ja Sähkömatin alkuvuodet

Toiminta alkoi 1.6.1985, kun Matti Tuomola ja Ilkka Leino perustivat Sähkömatti Oy:n jatkamaan Etelä-Hämeen Osuuskaupan sähköosaston toimintaa. Yrityksen toimitusjohtajana toimi Ilkka Leino ja asennuspäällikkönä Matti Tuomola. Yritys toimi Turuntie 48:ssa

Lihavat vuodet ja Sähkömatin kasvu

1980-luvun lopulla yritys vakiinnutti asemansa paikkakunnan palvelevana sähköurakoitsijana ja työllisti enimmillään 26 henkeä. Liikevaihto nousi huikeaan 14,5 miljoonaan markkaan. Vuosina 1989-1990 yritys rakensi uudet, ajanmukaiset toimitilat Koskivuorenkadulle.

Laihat vuodet ja Sähkömatin selviytymisstrategia

1990-luvun alkuvuosien lama kiristi kilpailua. Yritys karsi kannattamattomat urakat. Suurin osa henkilökuntaa jouduttiin lomauttamaan. Vuonna 1994 Matti Tuomola osti Ilkka Leinon osakekannan ja jatkoi Sähkömatti Oy:n toimitusjohtajana. Teollisuusyritysten kunnossapitotyöt ja investoinnit antoivat riittävän pohjakuorman yrityksen työvarantoon.

Uudet toimintamallit ja Sähkömatin uudistuminen

Yritys verkostoitui vuonna 1995 solmimalla yhteistyösopimukset sähkötöiden johtamisesta, suunnittelusta ja piirtämisestä. Näin taattiin toiminnan jatkuminen ja palvelutason säilyminen entisellään. Uusi sähkölaki astui voimaan 1996. Mittalaitteet uusittiin, samalla yritys panosti voimakkaasti henkilöstön kouluttamiseen ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. Yritys kehitti toimintaansa laatimalla ISO 9002 -standardin mukaisen laatujärjestelmän. Paikallisen rakennustoiminnan elpymisen myötä yrityksen liikevaihto kääntyi kasvuun.

Uusi vuosituhat ja Sähkömatin uudet toimitilat

Vuosituhannen alussa yritys muutti uusiin toimitiloihin Finlaysonin vanhalle kutomolle. Toiminta vakiintui tasaiseen ja hallittuun kasvuun.

Sukupolven vaihdos

Vuosikymmenen puolivälissä aloitettiin yrityksen valmistaminen ja suunnittelu edessä näkyvään sukupolven vaihdokseen. Vuoden 2008 alkupuolella toimitusjohtajaksi nimitettiin Heikki Seppä. Hän on toiminut pitkään yrityksen eri tehtävissä ja vuodesta 1995 sähkötöiden johtajana. Jarmo Lehti jatkaa varatoimitusjohtajana. Matti Tuomola jatkaa yrityksen hallituksen puheenjohtajana.

Matti Tuomola eläkkeelle

Lokakuun alusta 2010 Matti Tuomola siirtyy hyvin ansaituille eläkepäiville. Läksiäisiä vietettiin jo heinäkuussa henkilökunnan ja sidosryhmien edustajien kesken. Tilaisuudessa Tuomolalle luovutettiin Suomen Yrittäjien kultainen Yrittäjäristi yli 20v. yrittäjätoiminnasta.

LAATU

Laatujärjestelmä

Käytössämme on ISO 9001 vaatimusten mukainen laatujärjestelmä. Tämä auttaa entistä tavoitteellisempaan toimintaan laatujärjestelmän ja liiketoimintasuunnitelman päivittämisen kautta.

Säännöllisesti kokoontuva kehitysryhmä toimii laatujärjestelmän koordinaattorina. Ryhmä vastaa mm. laatutavoitteiden asettamisesta ja seurannasta, aloitteiden, kehitysehdotusten, poikkeamien käsittelystä sekä sisäisistä auditoinneista.

Kehitysryhmän jäsenet

 • Jarkko Jaakkola, luottamusmies
 • Marko Järvinen, työsuojeluvaltuutettu
 • Jussi Salonen, toimitusjohtaja

Sähkömatti Oy:n laatupolitiikka

Sähkömatti Oy:ssä laatu tarkoittaa asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten kunnioittamista. Laatu merkitsee sitä, että työt tehdään sovitulla tavalla sähköturvallisuusvaatimukset ja sähköasennusmääräykset huomioiden. Sähkömatti Oy ottaa myös pienasiakkaan tarpeet huomioon tuotevastuun ja kuluttajasuojan periaatteita noudattaen