URAKOINTI

TOIMISTO
050 3060 411

Viksbergintie 1
30300 Forssa

AVOINNA
7.00-15.30 Huolto paikalla
satunnaisesti, soita.

MOOTTORI- HUOLTO
050 3060 411

Sähköurakointia vuosien kokemuksella

Sähkömatin vahvuus urakoinnissa on erityisosaaminen vaativissa ja vaikeissa kohteissa. Ammattitaitoiset asentajamme varmistavat onnistuneen lopputuloksen haasteellisissakin kohteissa.

Laatusuunnitelma takaa toimituskyvyn

Sähkömatti Oy:n ohjeistettu tarjousprosessi varmistaa toimituskyvyn. Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista tarkistamme, että kaikki sopimuksen vaatimukset pystytään täyttämään.

Tarvittaessa projektista laaditaan laatusuunnitelma, jossa määritellään tarvittavat laadunvarmistustoimet sekä mittaus- ja tarkastusmenettely.

Laatusuunnitelma tukee aikataulutusta ja asennustyön sekä materiaalien laadun valvontaa. Lisäksi suunnitelma edesauttaa urakoitsijoiden yhteistoimintaa työmaalla ja varmistaa virheettömän luovutuksen.